Iedere school heeft eigen opvattingen over onderwijskwaliteit. Elke school is anders en heeft andere kansen en uitdagingen. Dat je zelf keuzes kunt maken over de invulling van kwaliteitszorg is daarom cruciaal. Pas dan ben je betrokken en kun je de verantwoordelijkheid voelen om te werken aan kwaliteit. Zelf jouw ambities bepalen, bewaken en plannen maken om te verbeteren horen daar dan vanzelfsprekend bij. Technologie kan jou helpen om onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen. Systemen kunnen processen vereenvoudigen en jou zelfs stimuleren om voortvarend vorm te geven aan kwaliteitszorg.

Met ParnasSys|schoolkwaliteit:

 • hoef je maar een keer in te loggen en krijg je toegang tot de modules die jouw school heeft van ParnasSys|schoolkwaliteit
 • voer je data een keer in. De koppelingen tussen onze systemen zorgen er voor dat de informatie op de juiste plaatsen zichtbaar is en gebruikt kan worden
 • gebruik je systemen die altijd up-to-date zijn. De ontwikkelaars van ParnasSys|schoolkwaliteit houden het vakgebied bij en anticiperen altijd op nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen van scholen en nieuwe wetgeving)

van inzicht naar actie

 

van ad hoc naar planmatig

van gestuurd worden naar zelfsturend

ParnasSys|schoolkwaliteit helpt je niet alleen om onderwijskwaliteit te meten en te evalueren, maar stimuleert je ook om met de resultaten aan de slag te gaan. De cyclische benadering ondersteunt je om op eenvoudige wijze verbeterplannen te maken op basis van de resultaten die jij al eerder in beeld hebt gebracht. Daardoor kun je de voortgang bewaken van de verbeteringen en voorkom je dat ‘het rapport’ onder in de la komt te liggen.

Met ParnasSys|schoolkwaliteit:

 • krijg je in één oogopslag inzicht in de gegevens uit ParnasSys en ParnasSys|WMK
 • kun je jouw aandachtspunten en andere conclusies direct toevoegen bij de rapportages van de uitkomsten van de vragenlijsten
 • ga je direct aan de slag met jouw schoolplannen met de relevante gegevens uit ParnasSys en ParnasSys|WMK

ParnasSys|schoolkwaliteit laat je kiezen wanneer je aan de slag gaat met een bepaald onderwerp. Jij bepaalt de thema’s voor kwaliteitszorg die je op korte en lange termijn verder wilt onderzoeken en ontwikkelen. Het systeem ondersteunt je bij de keuzes, of het nu gaat om het opstellen van beleids- en schoolplannen of het inplannen van toekomstige vragenlijsten voor het actief meten van de onderwijskwaliteit.

Met ParnasSys|schoolkwaliteit:

 • plan je vragenlijsten in, zodat je het onderzoek kunt voorbereiden op een moment dat het jou uitkomt
 • borg je de kwaliteit door te werken vanuit de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act)
 • kun je verbeterpunten uit het meerjarenplan eenvoudig inplannen in de verschillende jaarplannen
 • kun je zelfstandig en met het team de eigen ambities formuleren en monitoren

ParnasSys|schoolkwaliteit geeft je de mogelijkheden om zelf het stuur in handen te nemen. Zo heb jij altijd inzicht in de opbrengsten en kengetallen van jouw school. Op basis van dit inzicht, kies jij welk thema je wilt bevragen. Daarbij kun je gebruik maken van een breed aanbod aan thematische vragenlijsten. Denk hierbij zowel aan verplichte als eigen thema’s. Zo heb jij alle benodigdheden om zelf de regie te nemen met de zekerheid dat het voldoet aan de verwachtingen van de Inspectie van het Onderwijs.

Met ParnasSys|schoolkwaliteit:

 • beschik je over de inzichten die je nodig hebt om te sturen op de kwaliteit van jouw school
 • weet je hoe het staat met de basiskwaliteit van jouw school
 • kun je de eigen ambities vormgeven en bewaken met eigen vragenlijsten
 • bespaar je tijd door bestaande vragenlijsten naar eigen inzicht aan te passen
 • ben je goed voorbereid voor het gesprek met de Inspectie van het Onderwijs