Met ParnasSys|Mijnschoolplan maak je snel en eenvoudig een schoolplan, de jaarplannen en jaarverslagen. Doordat je de acties over het team en in de tijd kunt verdelen, stimuleert de module jouw school zelfs om de hele kwaliteitscyclus te blijven werken aan de aandachtspunten. Voorkom dat jullie plannen onder in de la blijven liggen!

Plannen

schoolontwikkeling

leraarontwikkeling

monitoring

ParnasSys|Mijnschoolplan

Een schoolplan maken in drie eenvoudige stappen

1

Betrek je team

Een schoolplan maken dat echt wordt gedragen door het team? Door gebruik te maken van de spelvormen in ParnasSys|Mijnschoolplan maak je samen met je team de keuzes. Bepaal samen wat jullie sterke en zwakke punten zijn en benoem waarin jullie school echt uitblinkt. Of stel jullie ambities vast op de thema’s van de Inspectie. Je bepaalt zelf waarbij je jouw team wel of niet wil betrekken.

 

2

Bepaal je aandachtspunten

In ParnasSys | Mijnschoolplan kun je zowel de basiskwaliteit als de eigen ambities evalueren. Zo scoor je jezelf op de verplichte en de eigen thema’s én bepaal je de aandachtspunten. Eerder benoemde aandachtspunten uit ParnasSys|WMK kun je eenvoudig hergebruiken. De gegeven scores en aandachtspunten worden automatisch verwerkt in het bijbehorende hoofdstuk in jullie schoolplan.

3

Schrijf je schoolplan

Er staat een voorbeeldschoolplan voor je klaar. Dit kun je naar eigen inzicht aanpassen. Je bepaalt de prioriteit van de benoemde aandachtspunten en kunt kwaliteitsindicatoren en beoordelingen toevoegen uit ParnasSys|WMK. Per hoofdstuk kun je bijlagen uploaden.

Breng jouw schoolplan tot leven

Na het maken van het schoolplan ga je actief aan de slag met je aandachtspunten. Alle benoemde aandachtspunten worden automatisch opgenomen in een totaaloverzicht, die je kunt verdelen over de jaren. Op basis van deze verdeling komen deze automatisch terug in jaarplannen en jaarverslagen. In het jaarplan bepaal je wie en wanneer aan welk aandachtspunt gaat werken. Dit resulteert in een vergaderschema waarin de planning staat. Op deze manier ga je echt aan het werk met het schoolplan in de dagelijkse praktijk van jouw school.

€ 0,88

per leerling per jaar

BESTELLEN

Ga in de jaarplannen actief aan de slag met de verbeterpunten uit het schoolplan.

ParnassSys|Onsbeleidsplan

Aanvullende module voor besturen

Met ParnasSys|Onsbeleidsplan maak je snel en eenvoudig een strategisch beleidsplan en zet je heldere lijnen uit voor jouw scholen.

Deze module voor het bestuur heeft vergelijkbare functionaliteiten als de schoolmodule ParnasSys|Mijnschoolplan. Zo kun je de basiskwaliteit evalueren volgens het laatste toezichtkader, werk je aandachtspunten verder uit in de jaarplannen en kun je gebruik maken van voorbeeldteksten bij het schrijven van het strategisch beleidsplan.

Bovendien versterkt de samenhang tussen ParnasSys|Onsbeleidsplan en ParnasSys|Mijnschoolplan de samenwerking tussen het bestuur en de scholen:


  • Het bestuur kan teksten en  klaarzetten voor de scholen om te verwerken en de schoolplannen;

  • Het bestuur kan eenvoudig de voortgang monitoren van aandachtspunten van de scholen;

  • De scholen kunnen eenvoudig hun zelfevaluatie over de basiskwaliteit uploaden voor het bestuur.

Zo zorg je ervoor dat het beleidsplan en de schoolplannen optimaal op elkaar aansluiten én je voorkomt dubbel werk.

€0,30 per leerling per jaar