LERAARONTWIKKELING

In het onderwijs is de kwaliteit van de leraar van groot belang voor het optimaal presteren van de leerlingen. De schoolleider zou daarom sterk moeten focussen op de begeleiding en de ontwikkeling van de leraren van de school. De modules ParnasSys|WMK en ParnasSys|Mijnschoolteam ondersteunen schoolleiders om leraren te observeren en feedback te geven.

schoolontwikkeling

leraarontwikkeling

monitoring

ParnasSys|WMK

Met ParnasSys|WMK breng je de kwaliteit van de leraren in beeld en stimuleer je hen om het beste uit zichzelf te halen! Dit doe je met de volgende functies:

POP

Hiermee kunnen medewerkers een POP opstellen. Ze krijgen de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen én zich te laten beoordelen (360 graden feedback). In de POP-omgeving vind je competentiesets (o.b.v. cao-criteria, Wet BIO, etc.) voor de verschillende functies. Naast de bestaande kun je ook een eigen set invoeren.

Beoordeling medewerkers

De schoolleiding kan hiermee de medewerkers beoordelen. Daarbij kies je uit 20 competentiesets. Voor iedere medewerker leidt dit tot een persoonlijk rapport dat je met de medewerker bespreekt. Daarnaast beschikt de directie van de school over een teamoverzicht. Zo zie je direct op welke aspecten een team goed of matig scoort.

Bekwaamheidsdossier

Iedere medewerker heeft toegang tot een persoonlijk bekwaamheidsdossier waarin zij op gestructureerde wijze bestanden kunnen uploaden.

€ 2,32

per leerling per jaar

BESTELLEN

ParnasSys|Mijnschoolteam

Wil je meer mogelijkheden om de kwaliteit van de leraren in beeld te brengen? Dat kan met ParnasSys|Mijnschoolteam! Met deze module leg je nog gedetailleerder observaties vast en breng je de kwaliteiten van leraren en team overzichtelijk in beeld. Dit observatie-instrument helpt je om de juiste initiatieven te nemen om de leraren en het team te ontwikkelen.

Maak bevindingen tastbaar

Met ParnasSys|Mijnschoolteam heb je altijd een actueel en compleet leraardossier dat je kunt opbouwen met notities, tips, complimenten en kijkwijzers.

Het vastleggen van de observaties gebeurt via een telefoon, tablet of computer. Bij iedere notitie kun je foto’s of filmpjes opnemen. In de loop van de tijd ontstaat een overzicht per leraar. Dit kan gebruikt worden tijdens de informele en formele gesprekken met de medewerkers.

Maak kwaliteit bespreekbaar

Het observeren van een leraar met ParnasSys|Mijnschoolteam gebeurt tijdens de les. De leidinggevende of een collega observeert de leraar tijdens de les en scoort de leraar op basis van de gekozen kijkwijzer. ParnasSys|Mijnschoolteam bevat drie standaard kijkwijzers:

  • Kijkwijzer op basis van de cao-criteria in combinatie met de Mijnschoolteam-competenties.
  • Kijkwijzer op basis van de inspectie-criteria.
  • Kijkwijzer op basis van de nieuwste bekwaamheidseisen (2017).

Je kunt ook een eigen kijkwijzer samenstellen. ParnasSys|Mijnschoolteam is gekoppeld aan ParnasSys|WMK. Daardoor kun je kijkwijzers vaststellen op basis van de eigen kwaliteitskaarten die je hebt gemaakt in ParnasSys|WMK.

Handige teamoverzichten

ParnasSys|Mijnschoolteam heeft drie teamoverzichten die altijd actueel zijn en waarbij direct zichtbaar is wie extra ondersteuning nodig heeft en wie een potentiële versneller is (cao). Je kunt trends over verschillende jaren constateren en de afwijkingen van de verwachtingen signaleren. Ook is zichtbaar hoe leraren functioneren ten opzichte van elkaar.

Met ParnasSys|Mijnschoolteam beschik je over de volgende drie teamoverzichten:

  • Bekwaamheidseisen én Mijnschoolteam-competenties.
  • Functioneren collega’s ten opzichte van elkaar.
  • Suggesties en adviezen.

€ 0,75

per leerling per jaar

BESTELLEN