Schoolpakket

Schoolpakket bestellen

 

BRIN-nummer *

Schoolnaam *

Contactpersoon *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Opmerkingen
Lees ons privacystatement.


*Verplicht

€ 4,75 per leerling
Schoolpakket
Plannen
ParnasSys | Mijnschoolplan
Schoolontwikkeling
ParnasSys | WMK
Leraarontwikkeling
ParnasSys | Mijnschoolteam
Monitoring
ParnasSys | Ultimview

Belangrijke informatie bij het bestellen:

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW en per kalenderjaar. Je betaalt naar rato voor het resterende kalenderjaar.
  • De bovenstaande producten worden door ParnasSys aan scholen verkocht, je gaat dus een overeenkomst aan met ParnasSys. Dit wordt als addendum op de overeenkomst, die jouw school met ParnasSys heeft, vastgelegd.
  • De aangeschafte producten komen als module op de factuur van ParnasSys te staan.
  • Uiteraard is er een Bewerkersovereenkomst die hoort bij het Convenant Privacy Digitale Onderwijsmiddelen. Deze Bewerkersovereenkomst zal door ParnasSys beschikbaar worden gesteld.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met ons.