Bestuurspakket

Bestuurspakket bestellen

 

Bestuursnummer *

Bestuursnaam *

Contactpersoon *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *

Opmerkingen


Lees ons privacystatement.


€ 5,49 per leerling
Bestuurspakket
Plannen
ParnasSys | Onsbeleidsplan
ParnasSys | Mijnschoolplan
Schoolontwikkeling
ParnasSys | WMK  Bestuur
ParnasSys | WMK
Leraarontwikkeling
ParnasSys | Mijnschoolteam
Monitoring
ParnasSys | Ultimview

Belangrijke informatie bij het bestellen:

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW en per kalenderjaar. Je betaalt naar rato voor het resterende kalenderjaar.
  • De bovenstaande producten worden door ParnasSys aan het schoolbestuur verkocht, je gaat dus een overeenkomst aan met ParnasSys. Dit wordt als addendum op de overeenkomst, dat jouw bestuur met ParnasSys heeft, vastgelegd.
  • De aangeschafte producten komen als module op de factuur van ParnasSys te staan.
  • Uiteraard is er een Bewerkersovereenkomst die hoort bij het Convenant Privacy Digitale Onderwijsmiddelen. Deze Bewerkersovereenkomst zal door ParnasSys beschikbaar worden gesteld.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met ons.