Losse modules

Losse module(s) bestellen

 

BRIN-nummer/Bestuursnummer *

Naam school of bestuur *

Contactpersoon *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon *

E-mail *


Prijzen zijn per leerling, per jaar:
ParnasSys Onsbeleidsplan: €0,30ParnasSys Mijnschoolplan: €0,88ParnasSys WMK-Bestuur: €0,54ParnasSys WMK: €2,32ParnasSys Mijnschoolteam: €0,75ParnasSys Ultimview: €1,00

Opmerkingen
(bij bestelling ParnasSys|WMK s.v.p. aangeven of jouw school al WMK of Integraal heeft)


Lees ons privacystatement.


*Verplicht

 

Prijzen zijn per leerling, per jaar
Losse modules
Plannen
ParnasSys|Onsbeleidsplan €   0,30
ParnasSys|Mijnschoolplan  €   0,88
Schoolontwikkeling
ParnasSys|WMK-bestuur €  0,54
ParnasSys|WMK €   2,32
Leraarontwikkeling
ParnasSys|Mijnschoolteam  €   0,75
Monitoring
ParnasSys|Ultimview €   1,00

Belangrijke informatie bij het bestellen:

  • Alle prijzen zijn exclusief BTW en per kalenderjaar. Je betaalt naar rato voor het resterende kalenderjaar.
  • De bovenstaande producten worden door ParnasSys aan scholen verkocht, je gaat dus een overeenkomst aan met ParnasSys. Dit wordt als addendum op de overeenkomst, die jouw school met ParnasSys heeft, vastgelegd.
  • De aangeschafte producten komen als module op de factuur van ParnasSys te staan.
  • Uiteraard is er een Bewerkersovereenkomst die hoort bij het Convenant Privacy Digitale Onderwijsmiddelen. Deze Bewerkersovereenkomst zal door ParnasSys beschikbaar worden gesteld.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met ons.